Όροι χρήσης

 

Καλώς ήλθατε στην Technet!

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιήσατε τις υπηρεσίες μας. Οι υπηρεσίες παρέχονται από την Technet, Χλόης 73, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52 Ελλάδα

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

1. Όροι Χρήσης για τον ιστότοπο της Technet

Α. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προορίζεται μόνο για προβολή και λήψη πληροφοριών για τα προϊόνταγια εμπορικούς σκοπούς.

Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν από την Technet ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρηθούν ή να καταργηθούν μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους Όρους Χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους Χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί Όροι Χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη εφαρμογή από την Technet των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση όρου. Η Technetδεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Β. Ευθύνη

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθειανα διατηρούμε ακριβείς και ενημερωμένες τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Για περιεχόμενο ή πληροφορίες που υιοθετούμε και διατηρούμε στον ιστότοπό μας,από άλλους ιστότοπους θα ευθυνόμαστε μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι υφίσταται σκόπιμη ή βαριά αμέλεια.

Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, η Technet θα ευθύνεται μόνο σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτίακαι, επίσης, μόνο ως προς την έκταση της τυπικά προβλεπόμενης ζημίας. Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού του σώματος ή της υγείας, εντός του πεδίου εφαρμογής του ελληνικού νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα μας καθώς και σε περίπτωση κάλυψης από ρητές εγγυήσεις.

Η Technet δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για:

 • Διακύμανση ή καθυστέρηση στη σύνδεση με το Internet
 • Δυσλειτουργία στον ιστότοπο (π.χ. ως αποτέλεσμα τεχνικών προβλημάτων ή εργασιών συντήρησης)
 • Την ακρίβεια ή την πληρότητα των αναγραφόμενων πληροφοριών της ιστοσελίδας
 • Την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργικότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ούτε ως προς την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση του ιστότοπου, ιδίως λόγω κακόβουλου λογισμικού (ιούς,trojanκαι παρόμοια).


Η Technet δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων που συνδέονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο της Technet μέσω συνδέσμων.Η χρήση αυτών των ιστότοπων είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη.

Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας προσφέρονται χωρίς εγγυήσεις, όρους ή εξασφάλιση σχετικά με τηνποιότητα ή τη λειτουργικότητά τους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εξαιρούμε τα ακόλουθα για εμάς και για όλες τις εταιρείες που συνδέονται με την ομάδα εταιρειών:

 • Οποιεσδήποτε αξιώσεις εγγύησης ή άλλοι όροι ή προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να υπονοούνται μέσω του ιστότοπού μας
 • Οποιαδήποτε ευθύνη για άμεση, έμμεση, ή αποθετική ζημία ή επακόλουθες απώλειες που μπορεί να υποστεί ο χρήστης με οποιονδήποτε τρόπο, σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, τη μη διαθεσιμότητα του ή τη χρήση τουιστοτόπου που συνδέεται με τον ιστότοπό μας. Η ευθύνη αποκλείεται ιδιαίτερα, και αυτός ο κατάλογος δεν περιορίζεταισε:
  • Απώλεια εργασιών
  • Απώλεια κερδών
  • Απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης
  • Απώλεια εισοδήματος ή κύκλου εργασιών
  • Απώλεια υπεραξίας
  • Υπερβολικά διοικητικά έξοδα ή έξοδα γραφείου
  • Απώλεια δεδομένων
  • Τραυματισμοί με ή χωρίς απώλεια ζωής

Γ. Πνευματικά δικαιώματα

Το όλο περιεχόμενο του ιστότοπου (ιδίως το κείμενο, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα εικονίδια κουμπιών, οι εικόνες κ.λπ.) προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα. Το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να μεταδοθεί δημόσια ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Technet. Οι αναφορές πνευματικών δικαιωμάτων, οι πηγές αναφοράς και οι εμπορικές ονομασίες δεν επιτρέπεται ούτε να αλλάξουν ούτε να καταργηθούν.

Χωρίς τη γραπτή άδεια της Technet, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η μετάδοση, η πώληση ή η παραχάραξη περιεχομένου Διαδικτύου και / ή η χρήση του για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς.

Εφόσον ο χρήστης δημοσιεύει ιδέες και προτάσεις στον ιστότοπο, η Technet μπορεί να τις χρησιμοποιήσει δωρεάν για την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την πώληση των προϊόντων της.

Δ. Καθήκοντα του Χρήστη

Κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ο Χρήστης δεν μπορεί:

 • Να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Technet για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας εναντίον της.
 • Να μεταφέρει κακόβουλο λογισμικό (ιούς, trojan άλογα και παρόμοια)
 • Να εισάγει, αποθηκεύει ή στέλνει υπερσυνδέσμους ή περιεχόμενο για το οποίο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να το πράξει, ιδιαίτερα εάν αυτές οι υπερσυνδέσεις ή το περιεχόμενο παραβιάζουν τα καθήκοντα μη γνωστοποίησης ή είναι παράνομες.
 • Να διανέμουν διαφημίσεις ή ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) ή αβάσιμες προειδοποιήσεις σχετικά με ιούς, δυσλειτουργίες και άλλα σχετικά ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς, επαναλαμβανόμενες επιστολές, πυραμίδες και άλλες παρόμοιες εκστρατείες.

Η Technet έχει το δικαίωμα να αποκλείει οποιαδήποτε στιγμή την πρόσβαση στον διαδικτυακό της τόπο, ιδιαίτερα εάν ο Χρήστης παραβιάσει τα καθήκοντά του σε σχέση με τους ανωτέρω Όρους.

 

Ελλάδα, Φεβρουάριος 2018

logo of 100 years BEURER